२०७७ चैत्र ३० , सोमवार

गजल

धनकुटाको पाख्रीबास घर मेरो।
क्षेत्री मध्य खड्का हो थर मेरो।

उकाली र वरालीको संगम हो जीवन,
सबैसग हाँसी खुसी बाच्ने रहर मेरो।

सद्भावनै सम्बन्धलाई जोड्ने नाता भयो,
एकतामै हित हुन्छ भन्ने खबर मेरो।

सबैलाई समान रुपमा देख्ने प्रकृति हो,
गाउँ भित्र पनि छ आफ्नै शहर मेरो।

राम्रा कामको सम्मान गर्ने रीतमा,
सबैलाई साईनो जोड्ने लहर मेरो।

वीरबल खड्का क्षेत्री