२०७९ श्रावण २५ , बुधवार

काठमाडौंमा भूकम्पको धक्का महसूस, वेल्कोटगडी केन्द्रबिन्दु

काठमाडौंमा भूकम्पको धक्का महसूस, वेल्कोटगडी केन्द्रबिन्दु