२०७७ जेठ १८ , आइतवार

नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई गोपनीयताको सपथ